Kost de UNIZO incassoservice u iets?

De Unizo incassoservice is een voordelig systeem. U betaalt enkel een beperkte vergoeding als er geld wordt geïnd.

  In de 1ste fase (incasso via brieven, telefoons, evt. deurwaarder):

  • geen invordering: dan moet u niets betalen
  • wel invordering:
    • u ontvangt maandelijkse doorstorting of rechtstreekse betaling
    • u betaalt een commissie van in principe 10 %, minimum 15 € (d.m.v. maandelijkse facturatie), ook voor rechtstreeks ontvangen betalingen              

 In de 2de fase (gerechtelijke procedure):

  • gunstig vonnis: u ontvangt hoofdsom, indien geïnd (geen kosten)
  • ongunstig vonnis / overmacht: gelimiteerde forfaitkost (+ evt. vergoeding in vonnis)

Hieronder leest u meer details of klik hier voor de volledige tariefregeling voor binnenlandse vorderingen.

Voor buitenlandse vorderingen geldt een aangepaste tariefregeling, die u hier kan nalezen.

 

Button-incasso

1ste fase

In de aanmaningsfase is het eenvoudig: indien er niets wordt ingevorderd, dan kost het u niets. Zodra er na tussenkomst van de incassoservice betalingen worden verricht, dan wordt hierop een commissie verrekend bij wijze van vergoeding. Deze commissie bedraagt 10 % voor facturen die niet ouder zijn dan één jaar. Er wordt steeds geprobeerd om niet alleen de hoofdsom, maar ook intresten en schadebeding te recupereren. Ook deze worden dan aan u betaald, mits toepassing van een commissie van 10%.  Hierdoor is het mogelijk dat u dus meer ontvangt dan de hoofdsom!

Een voorbeeld: u heeft een openstaande factuur van 1.000 €. De intresten bedragen 60 € en het schadebeding 180 €. Stel dat de incassoservice erin slaagt alles te innen, dan ontvangt u 1.116 €. Dit is voordeliger dan het oude systeem waar u steeds schadebeding en intresten moest afstaan en u in dit geval 1.000 € zou ontvangen. Het nieuwe systeem biedt u in dit geval dus een extra inning van 116 €.

Er wordt wel steeds een minimumcommissie van 15 € ingehouden om de werkingskosten rond te krijgen. Hou er dus rekening mee dat voor kleine vorderingen onder de 150 € de commissie hoger is dan 10 %. 

Bijkomend voordeel: de betalingen die de incassoservice ontvangt aangaande uw facturen worden maandelijks naar u doorgestort (met verrekening van de commissie). U moet dus niet wachten totdat uw zaak volledig is afgesloten. Dit is belangrijk voor uw cash flow!

Ontvangt u rechtstreeks een betaling na tussenkomst van de incassoservice dan zal u een verzoek krijgen om de commissie te betalen (maandelijkse afrekening).

 

 

2de fase

Is er geen betaling dan kan u mits gunstig advies doorgaan naar de gerechtelijke fase van de incassoservice.

  • Indien een gunstig vonnis of arrest bekomen wordt, dan wordt de hoofdsom integraal aan u doorgestort, indien die geïnd wordt. De overige geïnde bedragen gaan naar de incassoservice.
  • Indien er een ongunstig vonnis of arrest is, faillissement, overlijden of andere gevallen van overmacht dan worden de gemaakte kosten niet volledig aan u doorgerekend. Er is een forfait bepaald afhankelijk van het bedrag van uw vordering. Uw risico is dus steeds beperkt.

 

U kan ook doorgaan naar de gerechtelijke fase ook al wordt dit afgeraden. In dat geval zullen alle gemaakte kosten integraal aan u doorgerekend worden.

 

Button-incasso

 


Lees ook:

 

Laatste aanpassing: donderdag 12 maart 2015
Verwante trefwoorden: Incasso
Lid worden Infopakket

nationale partners

KBC Proximus Liantis