Ontstaan van UNIZO Genk

 

1926 – Nicolas Bronckaers voorzitter

Op 21 januari 1926 werd Nicolas Bronckaers voorzitter, Jos Geusens ondervoorzitter en Emiel Habets schrijver. Jan Indesteege bleef schatbewaarder. E.H. pastoor Coenegrachts werd proost. Jules Lantmeeters werd ere-voorzitter.

 

1926 – voorzitter Michel Driessen

Op 13 juli 1926 nam voorzitter Nicolas Bronckaers ontslag.
Op 16 juli 1926 verkoos de algemene vergadering Michel Driessen met eenparigheid van stemmen tot voorzitter en Louis Keunen tot ondervoorzitter. Dokter Michel Bollen volgde burgemeester Lantmeeters op als ere-voorzitter. Vanaf 23 juli 1926 traden, naast E. Habets en J. Indeteege, eveneens tot het bestuur toe: R. Sunaert, Jan Steyfkens, Jos Vanderhenst, Jos Van Cronenborg, Albert Driessen, J. Gorissen, L. Putzeys, J. Hansen, Rijckx, Moors en Palmans. In de loop der jaren vulden het bestuur verder aan: ondermeer Frans Aerts, Jan Theunissen, apotheker Jos Bijnens, Pierre Buysmans, Mathieu Brouns, Jan Krawinkel en Jefke Venken. Deze laatste was meer dan 50 jaar vaandrig. Verscheidene secretarissen volgden elkaar op, zoals Emile Habets, Jaak Gonnissen, E. Crèveceur; Staf Aerts en Jean Hermans.

1926 – Middenstandsbond Genk – Kristen Middenstandsorganisatie

De Middenstandbond Genk sloot aan bij de provinciale Kristen Middenstandsorganisatie. Dit gebeurde door bemiddeling van pastoor Godelaine uit Tessenderlo en E.H. Rubens, provinciaal proost. Uit een brief kan afgeleid worden dat de standregels van de Kristen Middenstandsbond Genk op 19 november 1926 naar Hasselt werden gestuurd voor goedkeuring.

Vertegenwoordigers van beroepsverenigingen versterkten de vereniging: Mathieu Dirix (stationsplein) en Mathieu Geebelen (Vennestraat) voor de bakkers; Alfred Pijls (Stalenstraat) en Joseph Pijls (Hoevenzavel) voor de slachtersbond; Leopold Daniels (Stalenstraat) voor de schoenmakers; Hubert Goyens (Hoevenzavel) en L. Winters (Zaveldries) voor de kruideniers; Edmond Olaerts (Winterslagstraat) voor de drukkers.

WO II

Ook het jaar 1927 was een zeer druk jaar. Hiervan getuigt het zeer uitvoerig verslag in het notulenregister 1926-1927, geschreven en ondertekend door voorzitter Michel Driessen.
In 1928 en 1935 werd er hard gewerkt aan de organisatie van de “handelsfoor”.

Tijdens de mobilisatie en de tweede wereldoorlog was de activiteit beperkt. In 1946 hervatte de bond zijn activiteiten. Eén van de vele activiteiten van de bond was het organiseren van de “Genker handelsfoor”. Dit initiatief werd terug opgenomen en groeide uit tot de professionele “Genker Jaarbeurs”.
Ook de één-meifeesten en de carnavalstoet waren initiatieven van de Middenstandsbond.

Na de tweede wereldoorlog boden nieuwe bestuursleden zich aan, zoals Frans Piton, J. Doumen, Jef Aben, Henri Bijnens, Amaury Feraille, Gerard Leen, Victor Goyens, Albert Mevesen, Robert Vanormelingen. Deze laatste was secretaris tot aan zijn dodelijk verkeersongeval. Maurice Nassen, sociaal secretaris van de provinciale organisatie, ondersteunde de plaatselijke bond, evenals de proost Godfried Jeunen.

1926 – 1927 – Standregels Kristen Middenstandsbond (KM)

Het notulenboek 1926-1927 vat aan met een overzicht over de werking in 1925. Tot 1926 zijn er geen notulen van de vergaderingen. Oorspronkelijk werd de benaming “Katholieke Middenstandbond Genck” gebruikt, nadien Kristen Middenstandbond Genck. Het jaar 1926 was een zeer druk jaar. Minstens eens per maand was er een algemene vergadering. Tussendoor nog bestuursvergaderingen. De opkomst was groot. De agenda was steeds geladen en het verslag uitgebreid. De proost was steeds nadrukkelijk aanwezig. Zelden bleek een vergadering te “mislukken”. Dan werd er maar gedronken en gekaart (potten).

Op 27 april 1926 werden de “standregels” van de “Kristen Middenstandsbond” (K.M.) goedgekeurd. Nicolas Bronckaerts, voorzitter, J. Indestege, schatbewaarder, Coenegrachts, proost en Emile Habets, schrijver, ondertekenden de statuten. De vereniging kreeg die dag ook haar vlag. De statuten telden 37 artikelen. Artikel 1 wijdde de bond toe aan het H. Hart. Artikel 2 gaf de algemene doelstellingen weer: “de behartiging van de godsdienstige, zedelijke en stoffelijke belangen van de leden en de aangesloten beroepsverenigingen”.

1932 – Genkse zelfstandigen organiseren zich

Na de eerste wereldoorlog kende Genk zijn eerste industriële ontwikkeling. De bevolking nam sterk toe. Bestaande ambachts- en handelszaken breidden uit en nieuwe openden hun deuren. Organiseren was een noodzaak.

In het jaar 1923, jaar van een zware wereldcrisis, organiseerden ook de Genkse zelfstandigen zich. Burgemeester en brouwer Jules Lantmeeters nam het initiatief en werd de eerste voorzitter. Nicolas Bronckaers werd ondervoorzitter en gemeenteraadslid Jan Indesteege secretaris-schatbewaarder. De overige bestuursleden waren Ferdinand Debruyn, Emiel Habets, Joseph Vanderhenst, Jean Vanbeuren, Ferdinand Olaerts en gemeente-ingenieur Clysters.

1973 – J. Daenen voorzitter

Tussen 1963 en 1973 waren zeer actief in de bond: Michel Driessen, Jean Hermans, Paul Vrancken, Gerard Kerkhofs, Albert Peters, M.L. Driessen-Arits, Gerard Schepers, Lodewijk Winters, Jean Lieben, Nand Beuls, Theo Boelen , Marc Claes, Vic Goyens, Raoul Moermans, Jef Venken, Jan Nijsen, Maurice Nassen en Pater Jeunen.

Op 9 januari 1973 had een speciale vergadering plaats op uitnodiging van de provinciale directie. Voorzitter M. Driessen vroeg om vervangen te worden, na meer dan 47 jaar voorzitterschap. Elkeen ging akkoord om Jean Daenen aan te spreken voor het voorzitterschap.

1973 – vzw Genker Zelfstandigen en Middenstandsorganisatie

Op 27 februari 1973 (B.S.14 juni 1973) werd de Middenstandsbond omgevormd tot de v.z.w. “Genker Zelfstandigen en Middenstandsorganisatie” (afgekort G.Z.M.O.).
De twaalf oprichters waren: Jean Daenen, Michel Driessen, Gerard Kerkhofs, Jean Hermans, Paul Vrancken, Marc Claes, mevr. M.L. Driessen-Arits, Albert Peters, Jean Lieben, Ferdinand Beuls, Theo Boelen en Lodewijk Winters.
Deze Raad van Beheer verdeelde de taken als volgt: Jean Daenen, voorzitter, Marc Claes, ondervoorzitter, Gerard Kerkhofs, secretaris, en Jean Hermans, schatbewaarder. Michel Driesen werd ere-voorzitter.

Op 25 juni 1973 (B.S.13 september 1973) werden bovendien lid van de Raad van Beheer: Gerard Schepers, Jaak Vandaal, Romain Gelders en Yvan Billen.
Op 6 mei 1974 (B.S. 10 oktober 1974) werden eveneens lid van de Raad van Beheer: Renée Debusschere-Lecompte, Roger De Cock, Siegfried Vrancken en Emiel Willems. De Raad van Beheer werd verder nadien nog uitgebreid, met ondermeer Lode Vrancken, en Herman Weyn.

1980 – Tijdschrift Zelfstandigen en Middenstand

In 1980 werd er gestart met een eigen driemaandelijks tijdschrift “Zelfstandigen en Middenstand”. Verantwoordelijke uitgever : Miet Geerts Redactieraad: Jean Daenen, Staf Volders, Mark Claes en Lode Vrancken.

Op 15 februari 1982 (B.S. 3 juni 1982) werd de Raad van Beheer aangevuld met: René Daniëls, Vic Goyens, Amaury Feraille, Jos Lenaerts, Maurice Moszynski, Jan Nijs, Gerard Schepers, Guillaume Surinx, Leon Symons, Gustaaf Volders en Louis Winters. Siegfried Vrancken en Herman Weyn namen ontslag.
De mandaten werden verdeeld als volgt: Jean Daenen, voorzitter, Claes Marc, ondervoorzitter handel, Jean Lieben, ondervoorzitter nijverheid, Jean Hermans, schatbewaarder, Gerard Kerkhofs, secretaris Zij vormden het dagelijks bestuur samen met Paul Vrancken, Romain Gelders, Emiel Willems en Lode Vrancken, plaatsvervangend voorzitter.

1982 – 1988 Lode Vrancken voorzitter

(*)Van 1982 tot 1988 was Lode Vrancken dd. voorzitter.
Jean Daenen was toen schepen van de gemeente Genk, functie die men onverenigbaar achtte met die van voorzitter van de vereniging.

1985 – Ivo Vrancken voorzitter Jonge Middenstand Genk

Op 26 juni 1985. werd door Ivo Vrancken de vereniging “Jonge Middenstand Genk” officieel opgericht. De G.J.M., een feitelijke vereniging, was een afdeling van N.C.M.V.-Jongeren.
Ivo Vrancken werd voorzitter. De Raad van beheer bestond uit : Mark De Boevere, Fenneken Spaan, Johan Buntinx en Rik De Krom. Het bestuur werd aangevuld met ondermeer: Jo Beuls, René Vanstippelen, Jan Vanhengel, Lieve Symons, Luc Goyens, Leni Daniëls, Carina Spreuwers, Jan Theunissen en apotheker Bogaerts, Johan Geurts, Ludo Liesenborghs, Frank Vanthoor, Luc Jordens, Ivan Reekmans, Jeanine Vanhengel, Mark Stulens, en Lode Vrancken. Op 1 september 1987 verjongt het bestuur van N.C.M.V.-Genk en verliest de Jongeren-afdeling haar reden van bestaan.

Op 25 augustus 1987 (B.S. 15 oktober 1987) werd door de Algemene Vergadering de Raad van Beheer beperkt tot: Ivo Vrancken, voorzitter, André Remans, ondervoorzitter, Luc Jordens, secretaris, Lieve Symons, penningmeester, Jan Theunissen, Luc Goyens en Jean Daenen, die erevoorzitter werd.
Op 30 november 1987 (B.S. 28 januari 1988) werd een gecoördineerde tekst van de statuten goedgekeurd. Het hoofdbestuur (de algemene vergadering) breidde zeer sterk uit.
Op 14 februari 1990 (B.S. 17 mei 1990) werd bijkomend als beheerder benoemd: Johan Geurts ; Lieve Symons nam ontslag.

10712582_662544607201623_4007103713403566065_o

 

1991 – NCMV-Genk

In het jaar 1988 startte de “NIEUWSBRIEF”. Het doel was tussentijds informatie door te spelen en advies te vragen aan het hoofdbestuur. De “Nieuwsbrief” zal niet periodiek verschijnen, maar telkens de omstandigheden dit noodzakelijk maken.

Vanaf 25 februari 1988 is Marcel Schouterden, stafmedewerker van N.C.M.V.-Limburg en afdelingsverantwoordelijke, waarnemer in de Raad van beheer.

Op 19 september 1991 (B.S. 5 december 1991) wijzigde de naam van de vereniging in “NCMV-Genk,Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers”, afgekort “NCMV-Genk”. André Remans werd penningmeester; Johan Geurts nam ontslag. Alle overige beheerders bleven in functie en behielden hun mandaat.

1993 – André Remans voorzitter

Op 25 januari 1993 (B.S. 5 mei 1993) werden de functies herschikt, nadat Ivo Vrancken, schepen werd van de gemeente Genk: André Remans, voorzitter, Ivo Vrancken, ondervoorzitter, Luc Jordens, secretaris, Jan Theunissen, lid, en Jean Daenen, erevoorzitter.

2000 – Ivo Vrancken terug voorzitter + naamwijziging UNIZO Genk

Op 24 februari 2000 (B.S. 15 juni 2000) werden de functies opnieuw herschikt:
Ivo Vrancken, voorzitter, André Remans, ondervoorzitter, Luc Jordens, secretaris, Luc Goyens, penningmeester, Paula Willems en Yves Daenen, beheerders. Het eervol ontslag van de beheerders Renaat Casteur en van erevoorzitter Jean Daenen werd aanvaard

Op 20 november 2000 (B.S. 22 maart 2001) werd de naam gewijzigd in
“Unie der Zelfstandige Ondernemers-Genk”, afgekort “Unizo-Genk”.12038398_863353973787351_7134709162047174771_n

2016 – Volledig nieuw bestuur onder leiding van voorzitter Jochem Martens

Op 1 januari 2016 nam Jochem Martens de fakkel over van voorzitter Ivo Vrancken.

Tevens werd er een voltallig nieuw bestuur aangesteld:

Jochem Martens – voorzitter, Brecht Willemans – ondervoorzitter, Karlien Degroot – penningmeester, Chris-Laurenz Liesenborghs – verantwoordelijke vrije beroepen & gecoro, Kristof Schurmans – webmaster & digitale bedrijven, Nick Magerman – verantwoordelijke diensten, Tylwyth Boffé – verantwoordelijke horeca, Katrien Schreurs – verantwoordelijke handel centrum, Olivier Strauven – verantwoordelijke handel buiten centrum, Johan Revinsek – adviseur UNIZO Limburg

 

unizo_genk_banner

 

2021 – Luca Bruno neemt de fakkel over


Luca Bruno medezaakvoerder van Group Bruno neemt de fakkel van Jochem Martens over die zich 5 jaar hard heeft ingespannen voor UNIZO Genk. 

UNIZO_genk_-oudsbergen__LD_8715_Middel


Voorzitters

  • Jules Lantmeeters : 1923 – 21 januari 1926
  • Nicolas Bronckaers : 21 januari 1926 – 13 juli 1926
  • Michel Driessen : 16 juli 1926 – 27 februari 1973
  • Jean Daenen : 27 februari 1973 – 25 augustus 1987 (*)
  • Ivo Vrancken : 25 augustus 1987 – 25 januari 1993
  • André Remans : 25 januari 1993 – 24 februari 2000
  • Ivo Vrancken : 24 februari 2000 – 31 december 2015
  • Jochem Martens: 1 januari 2016 – 31 december 2020
  • Luca Bruno: 1 januari 2021 - heden

(*)Van 1982 tot 1988 was Lode Vrancken dd. voorzitter.

 

 

Lid worden Infopakket
b
UNIZO-lidmaatschap

UNIZO lid worden
sp
sp
sp
AANBESTEDINGSPLATFORM

res161661_9

sp
UNIZO maakt werk van ondernemen
in Genk
KBC Proximus Liantis