Budgetplan Stad Genk

UNIZO, Voka – KvK Limburg, VKW Limburg – geruggesteund door Vereniging Industriëlen Genk en UNIZO Genk - betreuren het nieuwe budgetplan dat voorgelegd werd door het Genkse stadbestuur.

De stijlbreuk waarbinnen geen plaats blijkt voor dialoog is nefast voor de duurzame ontwikkeling van de stad. Een stad waarin het ondernemerschap een cruciale pijler is voor welvaart en welzijn van iedereen.

Het stadbestuur lichtte ons gezamenlijk in over de geplande invoering van een nieuwe bedrijfsbelasting. Wij erkennen uiteraard het belang van een begroting in evenwicht. Dit is een basisvereiste voor het deugdzaam bestuur van een stad. Wij kunnen ons echter niet van de indruk ontdoen dat er in het voorgestelde plan een onevenwicht aan verantwoordelijkheden is.

Het bestuur stelt 14,5 miljoen euro te moeten vinden om dalende inkomsten en uitgaven te compenseren. We beseffen dat dit geen evidente oefening is, maar we zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat het een oefening is die samen opgelost moet worden. Door ondernemers, door inwoners, maar zeker ook door de stad zelf. Een evidentie die niet terug te vinden is in het huidig plan.

De besparingen:

• Afbouw van 90 personeelsleden zonder naakte ontslagen (5,5 miljoen)

Noot: volgens de laatst beschikbare cijfers van Statistiek Vlaanderen ligt het aantal VTE/1000 inwoners in Genk hoger dan de benchmark. We juichen deze afslanking van het apparaat uiteraard toe, maar hiermee wordt in feite enkel en alleen de historische kloof met andere centrumsteden dicht gefietst. Daarnaast zal deze besparing niet afgerond zijn begin 2020 waardoor de effecten pas gespreid over de legislatuur voelbaar zullen zijn.

• Diverse besparingen goed voor 2 miljoen

        Stopzetten huishoudhulpen (0,2 miljoen)

        Daling toelage aan het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (0,3 miljoen)

        Daling Gigos (0,25 miljoen)

        1,25 miljoen aan diverse kleinere ingrepen in uitgaven.

De extra inkomsten:

• Invoering van de nieuwe bedrijfsbelasting – goed voor 4,3 miljoen

• Stijging personenbelasting : 7% naar 7,5% - goed voor 1 miljoen euro per jaar

• Verder doorrekenen van kosten van afval aan de gezinnen – goed voor 1,3 miljoen euro per jaar

• Verhoging van vele retributies en tarieven (zwembad, ….) – goed voor 0,4 miljoen

Hiermee wordt meteen duidelijk dat het de bedrijven zijn die de meest bittere pil zouden moeten slikken. Dit terwijl de inspanningen van de stad gering blijven. Als we de exploitatiekost per inwoner bekijken, wordt immers duidelijk dat de stad Genk tot op vandaag de vierde(!) hoogste uitgaven heeft van alle centrumsteden. Met 1.731 euro per inwoner spendeert de stad Genk 287 euro per inwoner méér dan bijvoorbeeld Vilvoorde. Een stad met soortgelijke uitdagingen. De stad leeft boven haar stand en laat haar ondernemingen dit bekostigen. Indien Genk de tering naar de nering zou zetten en een exploitatie-uitgave als Vilvoorde zou hanteren, betekent dit een besparing van meer dan 19(!) miljoen euro.

• Een besparing op de exploitatie-uitgave van slechts 105 euro per inwoner zou de stad evenveel opbrengen als alle nieuwe geplande inkomsten.

• Een besparing op de exploitatie-uitgaven van 80 euro per inwoner brengt 5.300.000 euro in het laatje; voldoende om extra bedrijfsbelasting én personenbelasting te schrappen

• Een besparing op de exploitatie-uitgaven van 65 euro per inwoner zorgt dan weer voor een besparing van 4.300.000 euro; het bedrag waar nu ondernemend Genk voor moet opdraaien.

Het mag duidelijk zijn dat potentiële besparingen niet voldoende onderzocht zijn. Een kerntakendebat dringt zich op om de balans tussen besparingen en extra belastingen terug in evenwicht te brengen.

Exploitatie-uitgaven centrumsteden per inwoner

Bron: jaarrekeningen

Bovendien moet opgemerkt worden dat de Vlaamse overheid de steden en gemeenten aanzienlijk compenseert voor de pensioenlast van hun statutaire ambtenaren. De stad Genk krijgt tegen 2024 jaarlijks €3,3 miljoen bijkomende middelen van Vlaanderen om de helft van de responsabiliteitsbijdrage voor statutaire ambtenaren te financieren. Bovendien neemt het Gemeentefonds in globo ook jaarlijks toe met 3,5%. Dat is beduidend meer dan de inflatie van minder dan 2%.

De combinatie van al deze zaken doet ons concluderen dat er meer inspanningen van het stadsbestuur nodig zijn om eender welke belastingverhoging te vergoeilijken. Het stadsbestuur ging in laatste instantie alsnog in dialoog met de werkgeversorganisaties, maar de vraag naar het saneren van het overheidsbeslag viel in dovemansoren.


terug naar overzicht nieuws>>

Datum: 17 december 2019
Lid worden Infopakket
b
UNIZO-lidmaatschap

UNIZO lid worden
sp
sp
sp
AANBESTEDINGSPLATFORM

res161661_9

sp
UNIZO maakt werk van ondernemen
in Genk
KBC Proximus Liantis