Ondernemers overhandigen prioriteiten

Foto_overhandiging_prioriteiten_20180315-site

 

Op de foto van links naar rechts: Op de foto van links naar rechts: Bert Moons (UNIZO Heusden-Zolder), Leen Van Breedam (UNIZO Heusden-Zolder), Alberto Righi (UNIZO Heusden-Zolder), Monique Mommen (UNIZO Heusden-Zolder), Marleen Hoydonckx (GOED), Isabelle Thielemans (CD&V), Nico Bijnens (UNIZO Heusden-Zolder), Lode Schops (GOED), Jeroen Myny (SP.A), Ann Leyssens (N-VA), Nico Geeraerts (SP.A), Elke Gijbels (N-VA), Davy Schruers (CD&V), Raf Coomans (UNIZO Heusden-Zolder)

 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 heeft UNIZO Heusden-Zolder op donderdag 15 maart 2018 haar dossier met ondernemersprioriteiten overhandigd aan de lokale politieke partijen.

 

We hopen dat de UNIZO ondernemersvereniging van Heusden-Zolder met dit document duidelijk heeft gemaakt wat we met deze UNIZO-prioriteiten willen bereiken.

  

Economie is de motor van iedere stad en die motor wordt aangedreven door alle ondernemers, in alle sectoren, van klein naar groot, van jong tot oud. Elk van deze ondernemers die gevestigd is in onze stad wil het beste voor zijn onderneming.

   

Wij, ondernemers, vragen aan het toekomstig stadsbestuur om een krachtig economisch beleid te voeren want enkel op die manier kunnen wij in de beste omstandigheden functioneren.

  

Wij, ondernemers, geven aan de stad ook iets in de plaats. De stad kan op ons rekenen voor het creëren van arbeidsplaatsen, het aanbieden van producten en diensten, het voorzien van hotels, restaurants en cafés, het vrijetijdsaanbod, het financieel ondersteunen van de lokale verenigingen, het organiseren van evenementen, het aantrekken van nieuwe inwoners, bezoekers en toeristen en nog zoveel meer.

  

Dit document is voor ons alvast een duidelijke houvast.

 

De 10 prioriteiten voor de ondernemers in Heusden-Zolder zijn:

Ø Ontwikkeling van een duidelijke visie voor wat betreft ruimtelijke ordening en mobiliteit/parkeren voor het centrum, periferie en bedrijventerreinen met bijhorende actieplannen.

 

Ø Ondernemers verder betrekken in de adviesraden en rekening houden met de gebrachte adviezen, maar ook inspraak van en co-creatie met ondernemers voor wat betreft het gemeentelijk economisch beleid.

 

Ø Een volwaardige dienst economie of ondernemersloket voor een professioneel en positief onthaal-en begeleidingsbeleid voor alle ondernemers. Ook extra inzetten op communicatie voor de nodige transparantie en openheid. (Website/nieuwsbrieven/magazine)

 

Ø Aankopen in eigen gemeente: We zijn vragende partij dat de komende legislatuur werk maakt van aankopen te doen in eigen gemeente bij eigen ondernemers die lokaal belastingen betalen.

 

Ø Een faire en stabiele fiscaliteit en dus ook oproep om de belastingen naar de ondernemers zeker niet te verhogen.

 

Ø Behoud van een schepen lokale economie kan het ondernemerschap bevorderen.

 

Ø Ondernemersorganisaties verder betrekken in de organisaties van infosessies – samen sterk.

 

Ø Heusden-Zolder heeft nood aan een ondernemersincubator die starters op de kaart helpt zetten.

 

Ø Veiligheid is ook een prioriteit: camerabewaking, meer preventieve controles, meer blauw op straat en strenger en kordater optreden.

 

Ø Voldoende aanbod aan kleine/flexibele percelen voor KMO’s en zelfstandigen.

UNIZO staat klaar om, met het nieuwe stadsbestuur dat start op 1 januari 2019, de handschoen op te nemen en de volgende zes jaar constructief mee te werken aan een sterk economisch beleid voor Heusden-Zolder

Het volledig dossier kan u hier raadplegen

 

KLIK HIER VOOR HET DOSSIER


terug naar overzicht nieuws>>

Datum: 15 maart 2018
Lid worden Infopakket
b
UNIZO-lidmaatschap

UNIZO lid worden
sp
social media
sp
sp
sp
Aanbestedingsplatform

www.aanbestedingeninlimburg.be

 

unizo_banner_nieuwsbrief_1300px_300px_Aanbestedingsplatform_site

sp
UNIZO maakt werk van ondernemen
in Heusden - Zolder
KBC Proximus Liantis