UNIZO-Heusden-Zolder maakte haar prioriteiten over aan burgemeester en schepenen

Beste ondernemer

UNIZO-Heusden-Zolder
heeft haar 9 UNIZO-Ondernemersprioriteiten voor Heusden-Zolder overhandigd en toegelicht aan de nieuwe burgemeester en schepenen. 

 

 Heusden-Zolder_006

 
Op die manier maakte UNIZO aan het gemeentebestuur kenbaar  
wat de ondernemers van Heusden-Zolder verwachten van het gemeentebeleid in de volgende 6 jaar.

Samengevat in 9 prioriteiten:

1. Het verderzetten van de huidige dienstverlening van de Afdeling Welzijn en Lokale Economie en dit met één aanspreekpunt en dus één contactpersoon voor ondernemers over de verschillende diensten heen. (= ombudsman)

2. De verdere ontwikkeling, update en, indien nodig, uitbreiding van het digitaal ondernemersloket op de gemeentelijke website.

3. Aandacht voor ruimte voor ondernemers: een onderbouwd en gecoördineerd centrumversterkend beleid voor alle handelskernen. Daarnaast zeker ook blijvend werk te maken van een voorraad aan, en vlotte ontwikkeling van, kmo- en bedrijventerreinen. Ook vraag om het parkeerprobleem in Heusden centrum structureel aan te pakken.

4. Verderzetting van de tijdige communicatie naar en overleg met betrokken ondernemers bij wegenwerken, van bij de start van de plannen.

5. Bijzondere aandacht voor algemene veiligheid en inbraakpreventie met bijhorende preventieve controles. Vraag naar onderzoek voor de mogelijke opstart van een BIN-Z (BuurtInformatieNetwerk voor Zelfstandige ondernemers) zowel voor de handelaars in de kernen als voor de kmo-zones, a.h.v. sms-service via politie.

6. De gemeentelijke belastingen voor ondernemers zeker niet te verhogen om hen alle kansen te geven qua behoud en verdere ontwikkeling. Economie is de motor van iedere gemeente en die motor wordt aangedreven door alle lokale ondernemers. Vraag om herziening en beperkte vrijstelling voor wat betreft de belasting op huis-aan-huisbedeling van reclamebladen en drukwerken + de belasting op drijfkracht, en dit om de lokale ondernemers extra te ondersteunen.

7. Verdere positieve samenwerking en voldoende inspraak binnen de verschillende gemeentelijke overleg- en adviesradenwaarin ondernemers participeren.

 

8. Opmaak van een gemeentelijke economisch beleidsplan waar zowel de beleidsdomeinen ‘middenstand’ als ‘kmo’ in zijn opgenomen.

 

9. Een sterkere profilering van de Heusden-Zolder als een dynamische gemeente, waar het goed is om te komen, te verblijven, te wonen en te ondernemen.

 

button_GRV


De beide partijen, nl. het college van burgemeester en schepenen, en UNIZO, bevestigden de bereidheid tot regelmatig overleg en positieve samenwerking in de komende legislatuur.


terug naar overzicht nieuws>>

Datum: 27 maart 2013
Lid worden Infopakket
b
UNIZO-lidmaatschap

UNIZO lid worden
sp
social media
sp
sp
sp
Aanbestedingsplatform

www.aanbestedingeninlimburg.be

 

unizo_banner_nieuwsbrief_1300px_300px_Aanbestedingsplatform_site

sp
UNIZO maakt werk van ondernemen
in Heusden - Zolder
KBC Proximus Liantis