Geen belasting op drijfkracht meer in Kinrooi

Na talloze jaren ijveren voor de afschaffing van de belasting op drijfkracht neemt gemeente Kinrooi een moedige stap en schaft deze pestbelasting ook daadwerkelijk af.

De belasting bedroeg 8,70 euro per kilowatt. UNIZO Kinrooi had enkele jaren geleden al een vrijstelling voor de eerste 10 kilowatt uur bekomen maar de gemeente volgt de visie van UNIZO nu voor 100 % op dit onderwerp.

De pestbelasting bracht vroeger iets meer dn 20 000 euro op.

“Naast de administratieve rompslomp is deze heffing niet meer van deze tijd. We zijn dan ook bijzonder tevreden dat de gemeente onze visie volgt!” reageert Martijn Vanhove voorzitter van UNIZO Kinrooi.

Drijfkracht? 
In de zoektocht naar inkomsten voor de gemeente beslissen lokale besturen geregeld om een belasting te heffen gebaseerd op de gebruikte oppervlakte of de drijfkracht. De drijfkracht wordt in dat geval gebruikt om een bepaalde mate van economische activiteit te bepalen. Maar in de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld ook kleine motoren in luchtzuiveringsinstallaties meegenomen worden. De link met de realiteit durft daarom nogal onduidelijk te zijn. Het feit dat ondernemers zelf een aangifte moeten indienen voor deze belasting brengt bovendien de nodige administratieve rompslomp mee.  

Duizenden euro’s 
In Kinrooi betaalde ondernemers 8,70 euro per kilowatt aan drijfkrachtbelasting. Het tarief van deze belasting varieert sterk per stad of gemeente. Zo schommelt de belasting in Gent tussen de 17 tot 30 euro (afhankelijk van het totale kilowatt per motor). Voor sommige ondernemers betekent dat een jaarlijkse belasting van enkele duizenden euro’s.  Die nu door het lange aandringen van UNIZO Kinrooi is weggevallen.

Faire fiscaliteit  
UNIZO spoort gemeente Kinrooi  ook aan om dringend werk te maken van volgende punten: 

  • Het duidelijk formuleren en makkelijk beschikbaar maken van gemeentelijke belastingreglementen. De belastingreglementen zijn vaak moeilijk leesbaar. 
  • Het beperken van de rompslomp die gepaard gaat met lokale belastingen. Er zijn nog te veel belastingen waarvoor de ondernemer zelf een aangifte moet indienen.  
  • Het afschaffen van contraproductieve belastingen, zoals de belasting op inname openbaar terrein en kampeerterreinen.  
  • Het transparant maken van het gebruik van belastingopbrengsten en investeringen. 
  • Het opnieuw afsluiten én uitvoeren van een fiscaal pact tussen de verschillende overheden.  
  • Een fiscaal voordeel voorzien voor ondernemers die getroffen worden door werkzaamheden.

terug naar overzicht nieuws>>

Datum: 21 februari 2019
Lid worden Infopakket
b
UNIZO-lidmaatschap

UNIZO lid worden
sp
social media
sp
sp
sp
AANBESTEDINGSPLATFORM

res161661_9

sp
UNIZO maakt werk van ondernemen
in Kinrooi
KBC Proximus Liantis