Afwijkingen wekelijkse rustdag

 

Het college van de gemeente Kinrooi, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig de wet; Gelet op de beschikkingen van het Decreet Lokaal Bestuur; Gelet op de bepalingen van de Koninklijke Besluiten die een wekelijkse rustdag voorschrijven in toepassing van de wet van 22 juni 1960, inzonderheid artikel 14; Gelet op het Koninklijk Besluit van 11 augustus 1960 tot uitvoering van de wet van 22 juni 1960; Gelet op een verzoek van de verenigde handelaars ‘Unizo-Kinrooi’ om afwijkingen van de wekelijkse rustdagen voor het ganse grondgebied van de gemeente Kinrooi te bekomen in 2020; Overwegende dat door het toestaan van de gevraagde afwijkingen het maximum van 15 rustdagen niet mag worden overschreden; Gelet op het algemeen nut en de economische noodwendigheden; Stemming:Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 

BESLUIT: Artikel 1.- Aan alle handelaars van de gemeente Kinrooi voor wie tot heden een wekelijkse rustdag wettelijk verplicht is gesteld, wordt op grond van artikel 14 van de wet van 22 juni 1960 voor volgende periodes een afwijking toegestaan op het Koninklijk Besluit dat een rustdag voorschrijft:

 

- 22 maart 2021 tot en met 28 maart 2021

- 29 maart 2021 tot en met 4 april 2021

- 26 april 2021 tot en met 2 mei 2021

- 3 mei 2021 tot en met 9 mei 2021 - 24 mei 2021 tot en met 30 mei 2021

- 9 augustus 2021 tot en met 15 augustus 2021

- 27 september 2021 tot en met 3 oktober 2021

- 1 november 2021 tot en met 7 november 2021

 

Artikel 2.- Afschrift van deze beslissing wordt verstuurd aan het Bestuur Economische Inspectie Italieëlei 124, bus 75 te 2000 Antwerpen, aan Unizo-Kinrooi Kinrooi p/a Kloosterstraat 4 alsmede aan de Lokale Politie Carma, Grote Kerkstraat15 bus 1 3640 Kinrooi.


terug naar overzicht nieuws>>

Datum: 22 maart 2021
Lid worden Infopakket
b
UNIZO-lidmaatschap

UNIZO lid worden
sp
social media
sp
sp
sp
AANBESTEDINGSPLATFORM

res161661_9

sp
UNIZO maakt werk van ondernemen
in Kinrooi
KBC Proximus Liantis