Lijst '19

Het is weer die tijd dat onze straten en pleinen groen-geel-blauw-oranje-rood kleuren. Politieke kopstukken roepen ons vanop hun borden en affiches toe wat ze gaan doen om de situatie van Maaseik te verbeteren. Burgers-, ondernemers- en kunstenaarscollectieven staan klaar om de kandidaten aan de tand te voelen, tegen elkaar uit te spelen en hen hun eisen kenbaar te maken.

 

Stem UNIZO Maaseik

Lokale ondernemersvereniging UNIZO Maaseik blijft niet achter. Ook wij hebben een visie over de toekomst van Maaseik. Wij denken dat onze unieke combinatie van cultuur en natuur een betere vormgeving verdient. Die moet uitgespeeld worden om Maaseik (met Opoeteren en Neeroeteren) aantrekkelijk te maken voor bewoners, bezoekers, toeristen, werkgevers en werknemers.

 

Versterk ondernemers

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 onderzocht de studiedienst van UNIZO de bekommernissen van ondernemers in het algemeen en die van Maaseik in het bijzonder. De bevindingen goten we in een lijvig dossier dat we aan alle partijen presenteerden, met de vraag deze ondernemersverzuchtingen op te nemen in hun programma's. Omdat mensen die op eigen risico ondernemen, voor hun eigen loon zorgen, en welvaart & tewerkstelling creëren, versterkt moeten worden.

 

Samen werken aan de toekomst

UNIZO Maaseik reikt opnieuw de hand aan de ploeg die vanaf 2019 onze gemeente zal besturen. Daarvoor zetten we al onze knowhow, ondernemersvaardigheden en ervaring met lokale economie in om de verkozenen met raad en daad bij te staan. Zodra de coalitie bekend is vragen we overleg om te bespreken hoe we een efficiënte, transparante en daadkrachtige samenwerking kunnen organiseren

 

Dossier "Denk globaal, koester lokaal"

 We goten alle ondernemersvragen in een overzichtelijke structuur:

 • vijf basisprioriteiten: bedrijvige kernen, vlotte bereikbaarheid, faire fiscaliteit, (adem)ruimte om te ondernemen en efficiënte samenwerking;
 • vijf waarden die we ook van onze gemeentelijke overheid verwachten: duurzaamheid (klimaat, ruimtelijke ordening, mobiliteit), innovatie & samenwerking (digitalisering), klantgedrevenheid in een belevings- en betekeniseconomie, ondernemende attitude.

 

Om deze doelstellingen in te vullen heeft het gemeentebestuur vijf instrumenten: ruimtelijke ordening & mobiliteit, milieu, welzijn, uitstraling en veiligheid. Waarbij de organisatie aan deze vijf randvoorwaarden moet voldoen: competente en gemotiveerde medewerkers, doordachte financiën, efficiënte technische uitwerking, professionele communicatie en visionair beleid.

 

Onze lokale ondernemersprioriteiten samengevat in 10 actiepunten:

 1. UNIZO Maaseik ijvert voor een degelijk en aantrekkelijk onthaalbeleid voor ondernemers en investeerders met een herneming van het project inzake bedrijfshuisvesting "De juiste onderneming op de juiste plaats".
 2. UNIZO Maaseik pleit voor het behoud en verderzetting van het project Bedrijvige Kern over de legislaturen heen.
 3. UNIZO Maaseik wil dat er werk wordt gemaakt van een visie over de drie deelgemeentes en kernen op economisch, toeristisch en cultureel vlak: waar onderscheiden ze zich in? Wat verbindt hen? Waar zijn er kansen door symbiose en synergieën?
 4. UNIZO Maaseik wil een duidelijke visie op het kmo-beleid en de opvolging van kmo’s in de gemeente, met een parkmanagement dat actie kan genereren op bedrijventerreinen.
 5. UNIZO Maaseik wil een rechtvaardig en rechtlijnig beleid met efficiënte uitvoering en integere dossierafhandeling op vlak van Ruimtelijke Ordening en vergunningen.
 6. UNIZO Maaseik wil duidelijk stellen dat democratisch verkozen politici het beleid bepalen en besluiten nemen die de ambtenarij uitvoert (en niet omgekeerd).
 7. UNIZO Maaseik wenst een investering in opleiding en evaluatie van de ambtenarij zeker op de diensten Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie en Toerisme.
 8. UNIZO Maaseik wil dat de nog bestaande pestbelastingen geschrapt worden.
 9. UNIZO Maaseik eist een duidelijk aankoopbeleid van het gemeentebestuur met de nadruk op aankopen in eigen gemeente.
 10. UNIZO Maaseik is vragende partij voor maandelijks overleg rond lopende projecten en een jaarlijkse samenkomst met het nieuwe schepencollege om deze 10 punten te realiseren.

 

 

Download hier het volledige dossier - klik hier.

 

 

Vraag het volledige dossier via catrina.vandersteegen@unizo.be

 

42981111_2078233358908713_2999123612088139776_o

stemunizomsk

 

 


terug naar overzicht nieuws>>

Datum: 02 oktober 2018
Lid worden Infopakket
b
UNIZO-lidmaatschap

UNIZO lid worden
sp
social media
sp
sp
sp
AANBESTEDINGSPLATFORM

res161661_9

sp
UNIZO maakt werk van ondernemen
in Maaseik
KBC Proximus Liantis