Stadsbestuur en UNIZO Maaseik ondertekenen Charter voor de Ondersteuning van de Lokale Economie

Opoeteren 9 mei 2019 - Afgelopen woensdag zat het quasi voltallige schepencollege aan tafel met UNIZO Maaseik. De ondernemers formuleerden hun vragen en bezorgdheden in naam van de lokale zelfstandige dienstverleners, kleinhandel, horeca en kmo's. Het ging daarbij concreet over maatregelen voor een betere dienstverlening, kernversterking en ruimte voor ondernemers. Aansluitend zetten burgemeester en voorzitter hun handtekeningen onder het Charter.

 

DSC_0012

 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen overhandigde UNIZO Maaseik haar dossier met ondernemersprioriteiten aan alle lokale politieke partijen. Daarin vragen lokale ondernemers een krachtig economisch beleid te voeren. Het stadsbestuur en UNIZO bespraken vorige woensdag een rist concrete actie- en verbeterpunten die grotendeels opgenomen zijn in het nieuwe bestuursakkoord.

 

Charter met samenvatting in tien prioriteiten

Een ondernemersvriendelijk college van burgemeester en schepenen engageert zich voor deze tien prioriteiten ter ondersteuning van de lokale economie en dit in het belang van heel de lokale samenleving:

 

 1. UNIZO Maaseik ijvert voor een degelijk en aantrekkelijk onthaalbeleid voor ondernemers en investeerders met een herneming van het project inzake bedrijfshuisvesting "De juiste onderneming op de juiste plaats".

 2. UNIZO Maaseik pleit voor het behoud en verderzetting van het project Bedrijvige Kern over de legislaturen heen.

 3. UNIZO Maaseik wil dat er werk wordt gemaakt van een visie over de drie deelgemeentes en kernen op economisch, toeristisch en cultureel vlak: waar onderscheiden ze zich in? Wat verbindt hen? Waar zijn er kansen door symbiose en synergiën?

 4. UNIZO Maaseik wil een duidelijke visie op het kmo-beleid en de opvolging van kmo’s in de gemeente, met een parkmanagement dat actie kan genereren op bedrijventerreinen.

 5. UNIZO Maaseik wil een rechtvaardig en rechtlijnig beleid met efficiënte uitvoering en integere dossierafhandeling op vlak van Ruimtelijke Ordening en vergunningen.

 6. UNIZO Maaseik wil duidelijk stellen dat democratisch verkozen politici het beleid bepalen en besluiten nemen die de ambtenarij uitvoert (en niet omgekeerd).

 7. UNIZO Maaseik wenst een investering in opleiding en evaluatie van de ambtenarij zeker op de diensten Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie en Toerisme.

 8. UNIZO Maaseik wil dat de nog bestaande pestbelastingen geschrapt worden.

 9. UNIZO Maaseik eist een duidelijk aankoopbeleid van het gemeentebestuur met de nadruk op aankopen in eigen gemeente.

 10. UNIZO Maaseik vraagt maandelijks overleg rond lopende projecten en een jaarlijkse samenkomst met het schepencollege om deze 10 punten te realiseren.

   

   

  Efficiënte communicatielijn

  Naar aanleiding van dit eerste overleg van UNIZO Maaseik met het nieuwe schepencollege hebben beide partijen zich voorgenomen de komende jaren de krachten te bundelen en constructief samen te werken aan een sterk economisch beleid voor Maaseik. UNIZO Maaseik zal verder toezien op de uitvoering van haar prioriteiten en houdt zich beschikbaar om het stadsbestuur hierin te ondersteunen en te versterken.

  Er zal regelmatig overleg plaatsvinden om werk te maken van deze prioriteiten. Met rapportering via UNIZO aan achterban, ondernemers, ondernemersverenigingen en burgercomités, aan pers en publiek.


terug naar overzicht nieuws>>

Datum: 13 mei 2019
Lid worden Infopakket
b
UNIZO-lidmaatschap

UNIZO lid worden
sp
social media
sp
sp
sp
AANBESTEDINGSPLATFORM

res161661_9

sp
UNIZO maakt werk van ondernemen
in Maaseik
KBC Proximus Liantis