UNIZO Maaseik en stadsbestuur Maaseik ondertekenen Convenant Kernversterking

Afgelopen maandag zat het voltallige schepencollege en de directeurs Lokale Economie en Ruimte aan tafel met UNIZO Maaseik. De ondernemers formuleerden hun vragen en bezorgdheden in naam van kleinhandelaars en kmo's. Het ging daarbij concreet over maatregelen voor kernversterking en ruimte voor ondernemers. Aansluitend zetten burgemeester en voorzitter hun handtekeningen onder het convenant.

 

UNIZO lanceerde in het voorjaar een actie naar alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel om het belang van ’Kernversterkend beleid’ te benadrukken. Het convenant onderstreept het gezamenlijk engagement om te werken aan een kwalitatieve en aantrekkelijke kern. Meer dan 100  gemeenten onderschreven het convenant tot hiertoe.

 

Bedrijvige kern

Van zijn kant werkt UNIZO aan een handleiding en instrumentarium voor gemeentebesturen om werk te maken van het behoud en de versterking van de bestaande kern. Met plaats voor kleinschalige en grootschalige detailhandel, voor zelfstandige ondernemers en internationale ketenwinkels. Met aandacht voor de verweving van diverse centrumfuncties zoals diensten, kantoren, bedrijven, cultuur, toerisme, horeca …. en wonen.

De detailhandel in de kern maakt een wezenlijk onderdeel uit van de levendigheid, en dus de aantrekkelijkheid van het socio-economische hart van een gemeente. Het decreet Integraal Handelsbeleid van de Vlaamse regering, dat middelen en instrumenten aanreikt aan de gemeenten, kan oplossingen bieden en moet dus dringend goedgekeurd.

 

Ruimte voor ondernemingen

Voldoende ruimte hebben is een voortdurende bekommernis van ondernemers. Groot of klein, in alle fases van hun levenscyclus, in of buiten kernen of op nijverheidsterreinen. De verschillende aanspreekpunten bij gemeentediensten en immo-actoren beschikken niet over dezelfde eenduidige informatie. Er is dus nood aan een professioneel vestigingsbeleid en een professionele begeleiding van ondernemers naar de juiste plek. Voor de gemeente die werkgelegenheid op haar grondgebied wil realiseren betekent dit immers de grootste economische hefboom.

UNIZO Maaseik stelde de nieuwe UNIZO ruimtebeleidstool voor, een gebruiksklaar werkinstrument dat in drie stappen verloopt:

  1. De Adviesgroep Economie en Ruimte waarin alle actoren zitting hebben.
  2. Het handvest bedrijfshuisvesting: SWOT-analyse, beleidsvisie en actieplan.
  3. De wegwijzer: online tool voor elke concrete ondernemersvraag een praktische fiche genereert met overzichts- en filteringschema's, zoekzones en informatie.

20160418_overleg_UNIZO_Maaseik_en_stadsbestuur_Maaseik_groepsfoto_convenant_kernversterking-foto_Luk_Collet-5357


terug naar overzicht nieuws>>

Datum: 25 april 2016
Lid worden Infopakket
b
UNIZO-lidmaatschap

UNIZO lid worden
sp
social media
sp
sp
sp
AANBESTEDINGSPLATFORM

res161661_9

sp
UNIZO maakt werk van ondernemen
in Maaseik
KBC Proximus Liantis