FAQ

VEEL GESTELDE VRAGEN Is de aanpak of inhoud niet helemaal duidelijk?

Raadpleeg de veelgestelde vragen. Misschien vind je daarin het antwoord.

1. We willen allemaal meewerken aan het ontwikkelen van concrete acties en allemaal samen in dialoog treden binnen het traject van de ROADMAP. Kan iemand ons hierbij helpen?
Ja! Als niemand uit de onderneming de rol van moderator kan of wilt opnemen, kunnen jullie hiervoor contact opnemen met Unizo door een e-mail te sturen naar roadmap@unizo.be.

2. Kunnen we voor de realisatie van onze MVO-acties beroep doen subsidies?
Het is mogelijk dat jullie voor de uitgewerkte acties in aanmerking komen voor ondersteunende maatregelen. Jullie kunnen meer informatie vinden op http://www.subsidiedatabank.be/ De opgenomen subsidies zijn er voor aspecten van een MVO-beleid. TIP: Jullie kunnen voor MVO-advies ook beroep doen op subsidies binnen de pijler ‘strategisch advies’ van de KMO-portefeuille: http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille

3. Is er een forum waar ik me kan informeren en laten inspireren over MVO-beleid in mijn organisatie?
Ja! Als jullie informatie willen vinden, praktijkvoorbeelden, nieuwtjes, instrumenten,… over MVO in organisaties en bedrijven, surf dan zeker eens naar www.mvovlaanderen.be.

4. We hebben tijdens het traject van de ROADMAP kennisgemaakt met ISO26000. Wie kan ons nog meer actuele informatie geven over deze internationale standaard?
ISO26000 is de internationale standaard voor duurzaam ondernemen. In België kunnen jullie daarvoor surfen naar http://www.iso26000.be/about/. Met deze link openen jullie de website van Cap Conseil. In België is Cap Conseil de enige actor met de nodige referenties en expertise om informatie over de inhoud en evolutie van de standaard op te volgen en te verspreiden.

5. We kregen de smaak te pakken en willen over onze MVO-aanpak verslag uitbrengen aan onze stakeholders. Waar vinden we informatie over duurzaamheidsverslaggeving?
Wereldwijd rapporteren bedrijven, organisaties en overheden over hun duurzaamheidsbeleid en – acties. Willen jullie een duurzaamheidsrapport schrijven? Doe dit dan (bij voorkeur) met de richtlijnen van Global Reporting Initiative of GRI: meer info kan je lezen op hun webpagina www.globalreporting.org. Hebben jullie toch bijkomende hulp nodig of moeten we jullie in contact brengen met experten in duurzaamheidsverslaggeving? Stuur dan een e-mail naar roadmap@unizo.be