Wat is Roadmap

Waarschijnlijk bestaan er in je onderneming al activiteiten, projecten, …
die onder de noemer ‘duurzaam ondernemen’ vallen, maar stond je er
nooit bij stil.

Daarvan bewust worden en dit nog verder uitbouwen, is de bedoeling
van deze ROAD-map. UNIZO en SPES zetten jullie alvast op
weg met een concreet DOE-actieplan voor jou en je teams.

 

Start Roadmap

Werkwijze van ROADMAP

De ROADMAP is jullie leidraad naar een duurzamere onderneming met fasen van
Reflectie, Oriëntatie en Actie. Dialoog is de rode draad.

De resultaten van de gesprekken zien jullie meteen verwerkt in de reflectiescan,
de oriëntatiescan en het actieplan.

Samen in dialoog gaan versnelt het proces door openheid, respect voor je gesprekspartners,…

Voorbereiding

In de voorbereidende fase vind je allerlei informatie en tips voor hoe je het best de dialogen kan organiseren, 7 tips voor de dialoogbegeleider en 6 tips voor een goede vraagstelling.

Als ondernemer kies je de rol die je wil aannemen tijdens de dialogen. Je krijgt toelichting bij de 3 fasen van de ROADMAP.

De 3 fases

1

Reflectie

In de reflectiefase geven je medewerkers aan hoe ze over duurzaamheid voor je onderneming denken en welk belang ze eraan hechten. Je vult een online scan in en stelt een lijst op met prioritaire actiepunten voor een duurzamer beleid.

Meer info

2

OriŽntatie

In de oriŽntatiefase stel je een beknopte lijst met prioritaire actiepunten voor duurzaam ondernemen in jouw onderneming op. Het zijn de actiepunten die belangrijk zijn voor je onderneming ťn je stakeholders.

Meer info

3

Actie

Na reflectie en oriŽntatie volgt actie. Formuleer bij de actiepunten de uitvoerbare acties en stel een actieplan op. Heb je de smaak te pakken? Zet je knowhow en ervaringen in en schrijf een duurzaamheidsverslag.

Meer info

Het resultaat

Het resultaat van het ROADMAP-parcours is een duurzamer onderneming, waarin acties ontwikkeld werden en zullen worden. Het is een proces dat nooit ‘af’ is. Ondernemer, medewerkers en stakeholders zullen ideeën en acties sturen en  vormgeven. Daarover kan gerapporteerd worden in een duurzaamheidsverslag.